Personvernerklæring

Klarnas Personvernerklæring

Vi i Klarna bryr oss om ditt personvern. Derfor behandler vi alltid personopplysninger på en ansvarlig måte og med ditt personvern i tankene. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Klarna Bank AB (publ) bruker dine personopplysninger når du bruker Klarnas tjenester («Tjenestene») og blir en Klarna-bruker. Eksempler på bruk av Tjenestene våre er når du betaler med en av våre betalingsmetoder, når du kontakter oss, når du bruker nettportalen til Klarna, mobilapplikasjonen («Klarna Appen»), eller når kontaktinformasjonen din blir automatisk utfylt i kassen til en butikk. Denne personvernerklæringen beskriver også dine rettigheter  i forbindelse med vår bruk av dine personopplysninger og hvordan du kan utøve disse rettighetene.

Denne personvernerklæringen gjelder, med unntak av det som er beskrevet i Kapittel 1 under, for alle personopplysninger som Klarna behandler. Derfor er det viktig at du leser og forstår denne personvernerklæringen..

«Vi», «vår» eller «oss» viser til Klarna Bank AB (publ), registrert i det svenske bolagsverket under organisasjonsnummer 556737-0431 og med hovedkontor lokalisert på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. I henhold til EUs personvernforordning (EU/2016/679) («GDPR») er vi behandlingsansvarlig for de personopplysningene du gir oss eller vi samler inn om deg, og vi plikter å påse at personopplysningene blir behandlet i overensstemmelse med  relevant personopplysningsregelverk.

1. Andre personvernerklæringer

Tjenestene Klarna Ident og Klarna Open Banking bruker dine personopplysninger i samsvar med det som fremgår av de respektive tjenestenes personvernerklæringer, som presenteres for deg når du bruker disse tjenestene. Disse separate erklæringene gjelder fremfor informasjonen som er gitt her. Separate personvernerklæringer kan også gjelde for spesifikke kampanjer eller tilbud som er midlertidig tilgjengelig. I så fall blir slike separate personvernerklæringer presentert i tilknytning til kampanjene eller tilbudet.

Dersom du er ansatt i Klarna, en kandidat som søker jobb hos Klarna eller ansatt i en butikk som samarbeider med Klarna, vil øvrige personvernerklæringer gjelde for Klarnas behandling av dine personopplysninger for disse formålene, og du vil bli gitt relevant informasjon i tilknytning til din kontakt med Klarna. Også andre personvernerklæringer kan gjelde for deg. Kontakt oss ved bruk av opplysningene som fremgår av avsnitt 13 dersom du ønsker en kopi av den relevante personvernerklæringen. 

2. Hvilken informasjon bruker vi?

2.1 Informasjonen som du gir til oss 

Du kan gi oss informasjon om deg selv når du bruker en av Klarnas Tjenester, velger å betale med en av Klarnas betalingsmetoder, kontakter oss eller bruker Klarna Appen. Vennligst noter deg at du kun får avgi personopplysninger som gjelder deg selv når du bruker Tjenestene. Dette for at Tjenestene skal kunne leveres korrekt.

Avhengig av hvilken Tjeneste du velger å ta i bruk, kan slike personopplysningene være:

 • Kontakt- og identitetsopplysninger: navn, fødselsdato, personnummer, tittel, faktura- og fraktadresse, e-postadresse, mobilnummer, nasjonalitet..
 • Betalingsinformasjon: Kreditt- og debetkortinformasjon (kortnummer, gyldighetsdato og CVV-kode), bankkontonummer, osv.
 • Særlige kategorier av personopplysninger: Vi vil bare behandle “særlige kategorier av personopplysninger» dersom du frivillig velger å gi oss slik informasjon om deg selv. Dette gjelder informasjon som avslører religiøs, politisk eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap eller informasjon om helse, seksuell legning eller seksuell orientering. Vi kommer aldri til å etterspørre slik informasjon for å levere våre Tjenester. Det å dele slike opplysninger er helt frivillig og basert på ditt utvetydige samtykke. Vennligst se avsnitt 5 for informasjon om hvordan du kan trekke tilbake ditt samtykke. 

Du kan når som helst endre din profilinformasjon, slik som din kontaktinformasjon og annen redigerbar informasjon. Dette kan enten gjøres i Klarna Appen eller ved å kontakte oss.

2.2 Informasjon vi samler inn om deg

Avhengig av hvilke Tjenester du velger å bruke kan vi samle inn følgende informasjon om deg, enten direkte eller via tredjeparter (for eksempel kredittopplysningsbyråer eller bedrageriforebyggende byråer, butikker eller offentlige databaser):

 • Kontakt- og identitetsopplysninger: navn, fødselsdato, personnummer, tittel, yrke, kjønn, faktura- og fraktadresse, e-postadresse, mobilnummer, nasjonalitet, osv.
 • Informasjon om varer/tjenester: detaljer om varene/tjenestene du har kjøpt eller bestilt, inkludert for eksempel sporingsnummer.
 • Finansiell informasjon: finansiell informasjon fra tredjeparter, slik som din inntekt, eventuelle kreditter, betalingsanmerkninger og tidligere godkjennelser av betaling og kreditt.
 • Informasjon om din interaksjon med Klarna: hvordan du bruker våre Tjenester, inkludert informasjon om utestående gjeld, kreditthistorikk og din tilbakebetalingshistorikk med Klarna; teknisk data slik som responstid på sidene, nedlastingsfeil, personlige preferanser; din tidligere kontakt med Klarnas kundeservice, osv.
 • Opptak av telefonsamtaler: vi gjør opptak av telefonsamtaler dersom du ringer vår kundeservice.
 • Informasjon om interaksjon mellom deg og butikker: din kontakt med butikker du besøker eller handler hos, slik som informasjon om du har mottatt varer eller ikke og fra hvilken type av butikk.
 • Enhetsinformasjon: for eksempel IP-adresser, språkinnstillinger, innstillinger for nettleser, tidssone, operativsystem, plattform og skjermoppløsning. For å lære mer om hvordan vi samler inn informasjon fra din enhet eller lagrer informasjon på din enhet, vennligst se avsnitt 11 nedenfor.
 • Informasjon fra eksterne sanksjonslister og PEP-lister: vi kan sammenligne din informasjonen opp mot lister over personer som omfattes av sanksjoner og lister over personer som utgjør såkalte politiske eksponerte personer. Disse listene inkluderer informasjon slik som navn, fødselsdato, fødselssted, yrke eller stilling og grunnen til at de er oppført.
 • Tjenestespesifikk informasjon: for å kunne levere enkelte Tjenester kan vi samle inn og behandle ytterligere personopplysninger om deg som ikke er dekket av de overnevnte kategorier. Vennligst les avsnitt 4 nedenfor for å finne ut hvilke ytterligere personopplysninger som behandles for den respektive Tjenesten.

3. Hvilke personopplysninger behandler vi, for hvilket formål og basert på hvilket rettslige grunnlag?

Avhengig av hvilke Tjenester du tar i bruk kan Klarna behandle dine personopplysninger for de formålene som er listet nedenfor, basert på de rettslige grunnlagene for hvert respektive formål. I avsnitt 4 kan du finne mer spesifikk informasjon om hvordan vi behandler dine opplysninger i noen av våre Tjenester.

Behandling for å kunne levere Tjenestene

Formålet med behandlingen Personopplysninger Juridisk grunnlag for behandlingen
Administrere kundeforholdet med deg på ulike måter, for eksempel å administrere din betaling eller utføre våre forpliktelser i henhold til kredittavtalen inngått mellom deg og oss. Kontakt- og identitetsopplysninger, betalingsinformasjon, informasjon om varer/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om din interaksjon med Klarna, informasjon om interaksjon mellom deg og butikker, enhetsinformasjon og tjenestespesifikk informasjon. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i, eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse.
Skape og sende informasjon til deg i elektronisk format (ikke markedsføring). Kontakt- og identitetsopplysninger, betalingsinformasjon, informasjon om varer/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om din interaksjon med Klarna, informasjon om interaksjon mellom deg og butikker, enhetsinformasjon og tjenestespesifikk informasjon. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i, eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse
Vurdere hvilken informasjonskanal som passer best for å kontakte deg om utestående gjeld. Kontakt- og identitetsopplysninger, finansiell informasjon (dersom vi har dette tilgjengelig) og informasjon om din interaksjonen med Klarna.  Klarna har en berettiget interesse i å kunne kontakte deg på en mest mulig effektiv måte.   Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet. 
Utføre undersøkelser om kundetilfredshet rundt våre Tjenester (for eksempel etter du har vært i kontakt med vår kundeservice) via e-post, SMS, telefon eller andre kanaler.   Du kan når som helst motsette deg dette. Du vil også bli informert om din rett til å reservere deg mot disse henvendelsene hver gang du blir kontaktet for dette formålet. Kontakt- og identitetsopplysninger, informasjon om varer/tjenester, informasjon om din interaksjon med Klarna og informasjon om din interaksjon med butikker. Klarna har en berettiget interesse i å utføre kundetilfredshetsundersøkelser.   Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet. 
Gjennomføre kredittsjekk før kreditt blir innvilget (vennligst se avsnitt 4.1 angående kredittjenestene til Klarna og avsnitt 7.4 angående hvordan vi samarbeider med kredittreferansebyråer). Kontakt- og identitetsopplysninger, finansiell informasjon og informasjon om din interaksjonen med Klarna. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, når utgitt kreditt er lovregulert. I tilfeller hvor kreditt ikke er lovregulert skjer behandlingen for å oppfylle en avtale som du er part i, eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse. 
Forhindre IT-angrep (til eksempel DDoS-angrep) mot Klarnas Tjenester som en del av å holde våre Tjenester trygge og sikre. Kontakt- og identitetsopplysninger, informasjon om din interaksjonen med Klarna, informasjon om din interaksjon med butikker, samt enhetsinformasjon.   Klarna har en berettiget interesse i å holde våre Tjenester trygge og sikre.   Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.
For å kunne behandle deg som en sårbar kunde (dersom du, grunnet personlige omstendigheter, er i en sårbar posisjon). Kontakt- og identitetsopplysninger,  informasjon om din interaksjon med Klarna, og særlige kategorier av personopplysninger. Basert på ditt samtykke.
Forbedre våre tjenester, opplæring og kvalitetsforsikring, og for å dokumentere hva som har blitt diskutert og avtalt mellom deg og Klarnas kundeservice. Opptak av telefonsamtaler. Klarna har en berettiget interesse i å forbedre våre Tjenester, og i å gjennomføre opplæring og kvalitetssikring.   Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.
Dele dine personopplysninger med butikker, leverandører og andre mottakere. (Vennligst se avsnitt 7 for mer informasjon om hvordan vi deler dine opplysninger og hvorfor). Alle kategorier av personopplysninger oppgitt under avsnitt 2. Varierer avhengig av mottakere, se mer under avsnitt 7. For eksempel har Klarna en berettiget interesse i å bruke leverandører for å levere Tjenester, og vi kan være lovpålagt å dele opplysninger med myndigheter.
Gjennomføre risikoanalyse, forebygge bedrageri og risikostyring (for eksempel gjennom å bekrefte din identitet) og gjennomføre kontroller med byråer som forebygger bedrageri og lignende byråer).   Vennligst se avsnitt 7 for en mer detaljert beskrivelse av bedrageri-forebyggende selskaper som vi samarbeider med. Kontakt- og identitetsopplysninger, betalingsinformasjon, informasjon om varer/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om din interaksjon med Klarna, informasjon om interaksjon mellom deg og butikker, og enhetsinformasjon. Klarna og andre parter (først og fremst våre kunder) har en berettiget interesse i å risikostyre Klarnas virksomhet, for eksempel håndtering av risiko for bedrageri.   Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.   Klarna er også lovpålagt å bekrefte kunders identitet.
Utføre innkrevingstjenester, altså samle inn og selge gjeld Kontakt- og identitetsopplysninger, informasjon om varer/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om din interaksjon med Klarna og informasjon om din interaksjon med butikker. Klarna har en berettiget interesse i å samle inn og selge gjeld.   Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.

Produktutvikling

Anonymisere dine personopplysninger for produktutviklingsformål, for å kunne analysere kundeadferd. Kontakt- og identitetsopplysninger, betalingsinformasjon, informasjon om varer/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om din interaksjon med Klarna, informasjon om interaksjon mellom deg og butikker, enhetsinformasjon og tjenestespesifikk informasjon. Klarna har en berettiget interesse i å anonymisere dine personopplysninger for produktutviklingsformål, for å kunne analysere kundeadferd.   Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.
Utføre dataanalyser for produktutvikling og produkt-testing (til eksempel for å forbedre våre risiko- og kredittmodeller). Kontakt- og identitetsopplysninger, betalingsinformasjon, informasjon om varer/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om din interaksjon med Klarna, informasjon om interaksjon mellom deg og butikker, enhetsinformasjon, informasjon fra eksterne sanksjonslister og PEP-lister, og tjenestespesifikk informasjon. Klarna har ensidig interesse i å utføre dataanalyser for produktutvikling og produkt-testing.   Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.
Muliggjøre intern forskning og skape statistiske modeller. Kontakt- og identitetsopplysninger, betalingsinformasjon, informasjon om varer/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om din interaksjon med Klarna, informasjon om interaksjon mellom deg og butikker, enhetsinformasjon og tjenestespesifikk informasjon. Klarna har ensidig interesse i å muliggjøre intern forskning og skape statistiske modeller.   Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.
Muliggjøre ekstern forsking, for eksempel via universiteter eller andre organisasjoner. Kontakt- og identitetsopplysninger, betalingsinformasjon, informasjon om varer/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om din interaksjon med Klarna, informasjon om interaksjon mellom deg og butikker, enhetsinformasjon og tjenestespesifikk informasjon. Klarna har en berettiget interesse i å muliggjøre ekstern forsking og bidra til allmennhetens samfunnsinteresse gjennom å støtte forskning.   Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.

Compliance og å beskytte Klarna fra rettskrav

Innrette oss etter gjeldende lover, slik som anti-hvitvasking og regnskapslover og regler for kapitaldekning, osv. Kontakt- og identitetsopplysninger, betalingsinformasjon, informasjon om varer/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om din interaksjon med Klarna, informasjon om interaksjon mellom deg og butikker, enhetsinformasjon, informasjon fra eksterne sanksjonslister og PEP-lister, og tjenestespesifikk informasjon. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår rettslige forpliktelse,
Utføre sammenligning opp mot sanksjonslister over personer og lister over politisk eksponerte personer. Kontakt- og identitetsopplysninger, informasjon fra eksterne sanksjonslister og PEP-lister. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår rettslige forpliktelse,
Beskytte Klarna fra rettskrav og gjøre gjeldende Klarnas lovfestede rettigheter. Alle kategorier av personopplysninger oppgitt under avsnitt 2. Klarna har en berettiget interesse i å beskytte seg mot rettskrav, og håndheve dets lovfestede rettigheter.   Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.

For å sende markedsføringshenvendelser

For å sende deg markedsføringshenvendelser og tilbud angående våre Tjenester.    Du kan til enhver tid reservere deg ved å kontakte oss, se avsnitt 13. Kontakt- og identitetsopplysninger, informasjon om din interaksjonen med Klarna, informasjon om din interaksjon med butikker og tjenestespesifikk informasjon.. Klarna har en berettiget interesse i å sende markedsføringshenvendelser og tilbud til deg.   Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.
For å avgjøre hvilken markedsføring vi skal sende deg. Denne behandlingen vil også opphøre når du reserverer deg mot direkte markedsføring. Kontakt- og identitetsopplysninger, informasjon om varer/tjenester, informasjon om din interaksjonen med Klarna, informasjon om din interaksjon med butikker, enhetsinformasjon og tjenestespesifikk informasjon. Klarna har en berettiget interesse i å avgjøre hvilken markedsføring som skal sendes til deg.   Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.

4. Tjenestespesifikk behandling av personopplysninger i noen av Tjenestene til Klarna

Dette avsnittet omhandler enkelte behandlinger av dine personopplysninger som er spesifikke for enkelte Tjenester. For å lære mer om våre Tjenester og tilhørende funksjonalitet ber vi deg vennligst om å se på vilkår og betingelser for den respektive Tjenesten.

4.1 Klarnas kreditt-tjenester

Følgende Tjenester innebærer at vi gir deg kreditt: Betal senere (faktura), Betal nå (om det dreier seg om direktebetaling), Del opp, samt Klarna-kortet og engangskortet (som begge er tilgjengelige i Klarna Appen). For å kunne tilby disse Tjenestene gjør vi en kredittvurdering av deg. Kredittvurderingen er basert på kontakt- og identitetsopplysninger som du har avgitt, informasjon om din interaksjon med Klarna og finansiell informasjon. Den finansielle informasjonen inkluderer eksternt innhentet informasjon fra kredittbyråer, slik som inntekt og betalingsanmerkninger. Du kan lese mer om vår bruk av kredittreferansebyråer i avsnitt 7.a nedenfor.

Klarna-kortet og engangskortet

Når du søker om Klarna-kortet og engangskortet (tilgjengelig i Klarna Appen) gjør Klarna en kredittvurdering av deg på samme måte som for våre andre kredittjenester. Dersom du har Klarna-kortet vil Klarna kontinuerlig oppdatere kredittvurderingen av deg basert på din interaksjon med Klarna.

Vi deler opplysninger om deg og kjøpene du foretar når du bruker Klarna-kortet med VISA og medlemmer av VISA-kortnettverket i den grad det er nødvendig for å fullføre korttransaksjonen, forhindre bedrageri og for å følge gjeldende regler. Hvis du fornyer ditt Klarna-kort vil vi videreformidle denne informasjonen til VISA, slik at VISA informere tredjeparter som du tidligere har lagret kortopplysninger hos (for eksempel for gjentagende transaksjoner).

Dersom du legger til Klarna-kortet i din digitale lommebok kan vi måtte behøve å dele dine opplysninger med leverandøren av den digitale lommeboken i henhold til leverandørens personvernvilkår.

4.2 Korttilkoblingstjenester

Dersom du kobler ditt kreditt- eller debetkort til Klarna, vil Klarna motta dine kortopplysninger og informasjon om transaksjonene du gjennomfører når du bruker det tilkoblede kortet for å kjøpe varer eller tjenester hos en butikk som deltar i lojalitetsprogrammet til Klarna som er forbundet med denne tjenesten.   

Klarna vil dele dine kortopplysninger med vår tjenesteleverandør (Fidel Ltd) og det relevante betalingskortnettverket for at Klarna skal kunne motta transaksjonsinformasjon angående kjøp gjennomført med det tilkoblede kortet hos en deltakende butikk. 

Betalingskortnettverket vil deretter overvåke transaksjoner på ditt tilkoblede kort, for å avgjøre om du har gjennomført et kjøp med en butikk som deltar i lojalitetsprogrammet, og deler disse transaksjonsdetaljene med Klarnas tjenesteleverandør (Fidel Ltd.). Tjenesteleverandøren vil deretter dele slike transaksjonsdetaljer med Klarna. 

Klarna vil gjennomgå transaksjoner du har gjennomført med deltakende butikker for å fastslå hvorvidt transaksjonene kvalifiserer for en belønning.

4.3 Profil på sosiale medier

Dersom du har trykket på en av våre kampanjer eller hendelsesinvitasjoner som er postet på en tredjeparts sosiale medier-nettside, kan vi få tilgang til din kontaktinformasjon som del av din brukerprofil på slike sosiale medier (slik som ditt navn, e-postadresse og telefonnummer og annen relevant forretningsinformasjon slik som din arbeidsgivers navn, adresse og bransje).

4.4 Klarnas brukeropplevelse gitt i henhold til Klarnas Brukervilkår

For å kunne gi deg en god brukeropplevelse, både før og etter du har gjort et kjøp, tilbyr Klarna Tjenestene som beskrevet nedenfor, og som også er beskrevet mer detaljert i Klarna Brukervilkårene. Bruk av disse Tjenestene innebærer følgende behandling av dine personopplysninger:

Se tidligere kjøp

Vi lagrer informasjon om varer/tjenester du kjøper ved bruk av våre Tjenester, eller som du ellers gir oss tilgang til, slik at vi kan vise denne informasjonen til deg.

Automatisk utfylling av din kontaktinformasjon

Automatisk utfylling av din kontaktinformasjon kan bli gjort på to måter – enten gjennom din interaksjon og/eller gjennom informasjonskapsler (cookies):

Automatisk utfylling gjennom din interaksjon 

Ved bruk av Tjenestene kan vi be om dine kontakt- og identitetsopplysninger, slik som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato og/eller nasjonale ID-nummer (fødselsnummer). Denne informasjonen lagrer vi i våre systemer slik at når du returnerer til oss trenger du kun å fylle inn enkelte kontaktopplysninger slik som telefonnummer, e-postadresse, postnummer eller nasjonalt ID-nummer (fødselsnummer, avhenger av land) for at vi skal kunne automatisk fylle ut de øvrige feltene med resten av din informasjon.

Automatisk utfylling gjennom informasjonskapsler

En annen måte vi kan benytte for å automatisk fylle inn din informasjon er ved å plassere en informasjonskapsel (cookie) på din enhet (datamaskin, nettbrett, mobiltelefon, etc.), som gjør det mulig for deg å velge om du vil lagre din informasjon slik som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, nasjonalt ID-nummer (fødselsnummer) og kortinformasjon hos Klarna. Dersom du velger å gjøre dette, vil vi deretter bruke informasjonskapselen til å hente denne informasjonen fra systemene til Klarna når du bruker våre Tjenester med den samme enheten, Vi vil da automatisk fylle inn dine detaljer når du samhandler med Klarna.

Deaktivering av automatisk utfylling

Dersom du ikke ønsker å bruke funksjonene for automatisk utfylling kan du kontakte oss for å få informasjon om hvordan du endre innstillingene dine. Du kan også endre innstillingene dine direkte i Klarna Appen eller når du foretar et kjøp i en butikk. Du kan når som helst slette cookies fra din enhet, som innebærer sletting av våre cookies også.

Forhåndsvalg av foretrukne betalingsmetoder

Klarna kan vurdere hvilken betalingsmetode som er din foretrukne måte å betale på når du handler, og automatisk velge denne betalingsmetoden for deg. Denne behandlingen og presentasjonen vil imidlertid ikke påvirke hvilke betalingsmetoder som er tilgjengelige for deg. For denne vurderingen behandler Klarna informasjon om interaksjonen mellom deg og Klarna, slik som informasjon om hvilke betalingsmetoder du har valgt tidligere, kjøpets beløp og butikk. Denne behandlingen innebærer profilering. Vennligst se avsnitt 6 for mer informasjon om profilering.

Tilbud og fordeler

For å kunne gi deg tilbud og fordeler, slik som rabatter, spesielle arrangementer, forhåndsadgang til produkter, salgsfremmende tilbud, butikktilbud, prøver og gaver, etc., vil vi se på informasjon om samhandlinger mellom deg og Klarna (slik som antall kjøp over en viss tidsperiode), dine kontakt- og identitetsopplysninger, informasjon om varer/tjenester og informasjon om samhandlingen mellom deg og butikker. Dette kan innebære profilering. Vennligst se avsnitt 6 for mer informasjon om profilering.

Informasjonen vil utgjøre et grunnlag for Klarnas markedsførings- og kundeanalyse, bedrifts- og metodeutvikling, samt statistikk.

Innenfor tilbuds- og fordelsprogrammet kan Klarna og Klarnas leverandører og underleverandører (på Klarnas vegne), bruke denne informasjonen for å kommunisere med deg og levere tilbud og fordeler gjennom vanlig post, tekstmeldinger, e-post, sosiale medier og andre digitale kanaler. Klarna og deres leverandører og underleverandører kommer ikke til å bruke direkte markedsføringskanaler for dette formålet (for eksempel e-post eller tekstmeldinger) dersom du har reservert deg mot markedsføring (eller dersom du ikke har samtykket,  hvis dette er lovpålagt i ditt land).

Du kan reservere deg fra å motta tilbud og fordeler enten ved å avregistrere deg ved bruk av linken du mottar i den enkelte e-post fra oss, eller ved å kontakte oss, se avsnitt 13 nedenfor.

Klarna Appen

Dersom du bruker Klarna Appen vil ytterligere personopplysninger bli behandlet for å levere Tjenestene du velger å bruke i Klarna Appen, slik som:

 • Personlig tilpassede artikler og annonser: du vil kunne se personlig tilpassede artikler og annonser basert på dine tidligere kjøp.
 • Personlig tilpasset Klarna-oversikt: en oversikt vises, der du kan se status på dine Klarna-kjøp og se din kjøpshistorikk, samt få tilgang til potensielle tilbakebetalinger, gjennomføre betaling og utvide betalingsvilkårene dine.
 • Levering og pakkesporing: i noen tilfeller vil du ha mulighet for å spore leveringen din.
 • Mulighet til å «følge» butikker: dersom du velger å «følge» en butikk, vil du motta informasjon om kampanjer knyttet til den butikken. Klarna vil deretter automatisk vurdere hvorvidt dine kjøp gir deg rett på rabatter eller andre tilbud i forbindelse med den pågående kampanjen til den butikken.
 • Kredittjenester: vi kan tilby deg kreditt basert på tidligere kjøp.
 • Handel gjennom Klarna Appen: shopping gjennom Klarna Appen er en måte å bruke Klarnas betalingsmetoder på i nesten hvilken som helst butikk ved bruk av et engangskort. Når du handler ved bruk av Klarna Appen, vil Klarna samle inn informasjon om dine kjøp og vise dem i appen.
 • Kundeservice: når du kontakter Klarna kundeservice gjennom Klarna Appen får vi tilgang til informasjonen du oppgir.
 • Dine tilknyttede bankkontoer (Personlig økonomi-Tjenesten): Bruk av denne Tjenesten vil gi deg mulighet til å få en oversikt over din økonomi, ikke kun dine transaksjoner med Klarna, men også dine tilknyttede bankkontoer. Når du velger å bruke denne Tjenesten, vil Klarna behandle informasjon om eksterne bankkontoer og andre kontoer (slik som kortkontoer) som du velger å koble til, og samler inn personopplysninger slik som kontonummer, bank, historiske transaksjoner fra kontoene, samt tilgjengelig saldo og formue. Basert på denne informasjonen vil Klarna visualisere og gi deg verktøy for å kontrollere din økonomi gjennom tilbud som er skreddersydd for din spesifikke situasjon (basert på profilering, som beskrevet i avsnitt 6). Dette blir gjort gjennom å sammenligne dine utgifter med utgiftene til andre brukere av Tjenesten. Basert på denne sammenligningen kan vi, sammen med våre partnere, tilby deg måter å begrense dine faste og varierende kostnader.
 • Profilbilde: Du kan velge å laste opp et profilbilde i Klarna Appen, for det tilfellet at du da avgir ditt samtykke til at dette bildet blir vist i ulike grensesnitt hos Klarna (for eksempel i Klarnas kasse i en butikk, eller i Klarna Appen). Klarnas grensesnitt kan også være lagt til i apper til butikker. Bildet kan også bli vist til andre dersom du deler din enhet med andre (mens du bruker automatisk utfylling ved hjelp av cookies), eller dersom du velger å dele innhold fra din Klarna App med andre. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke i samsvar med avsnitt 5 under, hvorpå Klarna vil slette bildet ditt.
   

5. Tilbakekalling av samtykke

I de tilfeller der Klarna behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke eller eksplisitte samtykke (for eksempel dersom du sender innen fullmakt for en tredjepart, gir andre individer tilgang til dine opplysninger, for det tilfellet at du gir oss ytterligere informasjon som indikerer at du er en sårbar kunde eller at du laster opp særlige kategorier av personopplysninger i våre Tjenester) kan du når som helst kalle tilbake dette samtykket, enten ved å kontakte oss eller ved å slette opplysningene du har lastet opp i Klarna Appen.. Tilbakekalling av samtykke vil ikke påvirke din bruk av våre Tjenester negativt, ettersom vi ikke krever denne typen informasjon for å kunne tilby deg disse.

6.  Klarnas profilering og automatiserte avgjørelser

“Profilering” innebærer automatisert behandling av personopplysninger for å vurdere visse personlige aspekter relatert til deg som kunde, for eksempel for å kunne analysere og forutsi din økonomiske situasjon eller dine personlige preferanser, slik som kjøpsinteresser. Vi bruker profilering basert på dine personopplysninger slik at vi kan ta individuelle eller automatiserte avgjørelser om deg for følgende formål:

Avgjørelser uten rettsvirkning eller som påvirker deg i betydelig grad

Klarna treffer følgende beslutninger som ikke har rettsvirkning eller som påvirker deg i betydelig grad for å:

 • Forutsi hvilken type markedsføring som kan være av interesse for deg. Du kan alltid motsette deg dette og reservere deg mot markedsføringen og denne profileringen, ved å kontakte oss. For mer informasjon om vår behandling av personopplysninger for markedsføringsformål, se avsnitt 3 over;
 • Avgjøre hvilke lojalitetsbonuser som vil passe deg (se avsnitt 4.3 Tilbud og fordeler over for mer informasjon);
 • Avgjøre om måten du skal kontaktes på angående utestående gjeld (se avsnitt 3 for mer informasjon);
 • Avgjøre hvilket innhold vi skal vise deg i Klarna Appen. Se avsnitt 4.3 Klarna Appen for mer informasjon.

I tillegg bruker noen av våre Tjenester, slik som de forhåndsbestemte betalingsmetodene, eller når du kobler til kontoer i vår Klarna App, profilering for å levere den aktuelle Tjenesten til deg, for eksempel levering av økonomisk innsikt til deg eller for å velge ut hvilke tilbud du skal gis, i henhold til vilkårene for den relevante Tjenesten.

Avgjørelser med rettsvirkning eller som påvirker deg i betydelig grad 

Automatiserte avgjørelser med rettsvirkning eller automatiske avgjørelser som påvirker deg i betydelig liknende grad innebærer at noen avgjørelser i våre Tjenester blir gjort utelukkende automatisk, uten noen innblanding av våre ansatte, og bærer med seg betydelig påvirkning på deg som forbruker. Ved å ta slike avgjørelser på automatisert vis, øker Klarnas objektivitet og åpenhet omkring disse avgjørelsene når vi tilbyr disse Tjenestene.

Vi bruker denne typen av automatiserte avgjørelser når vi:

 • Avgjør å godkjenne din søknad om å bruke en kreditt-Tjeneste;
 • Avgjør å ikke godkjenne din søknad om å bruke en kreditt-Tjeneste;
 • Avgjør hvorvidt du utgjør en risiko for bedrageri eller hvitvasking, hvis vår behandling avslører at din adferd indikerer hvitvasking eller bedragersk oppførsel, at din adferd er i uoverensstemmelse med din tidligere bruk av våre Tjenester eller om det viser seg at du bevisst har skjult din sanne identitet. I relevante tilfeller kan Klarna også sjekke hvorvidt en spesifikk kunde er registrert på en såkalt sanksjonsliste.

Se avsnitt 3 for mer informasjon om hvilke kategorier av personopplysninger som blir behandlet for slike formål.

Du vil alltid ha rett til å motsi deg en automatisert avgjørelse. som har rettsvirkninger eller på tilsvarende måte påvirker deg i betydelig grad (sammen med den tilkoblede profileringen), og å få en ansatt ved Klarna til å se nærmere på saken. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss på e-postadressen oppført i avsnitt 13.

7. Hvem kan vi dele dine personopplysninger med?

Vi kan dele dine personopplysninger med de kategoriene av mottakere, og for de formål, som er listet nedenfor. Nøyaktig hvilke mottakere vi deler dine opplysninger med, og for hvilke formål, vil være avhengig av hvilken Tjeneste du bruker. Når vi deler dine personopplysninger gjennomfører vi alle kontraktsmessige, juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at opplysningene dine behandles med adekvat beskyttelsesnivå og i samsvar med gjeldende lovgivning.

7.1 Leverandører og underleverandører 

Klarna kan dele personopplysninger med leverandørene og underleverandørene som vi bruker for å kunne tilby våre Tjenester til deg. Leverandører og underleverandører er firmaer som kun har rett til å behandle personopplysningene de mottar fra Klarna på Klarnas vegne. Eksempler på slike leverandører og underleverandører er programvare- og it-tjenesteleverandører, betalingsleverandører og bedriftskonsulenter.

7.2 Butikker 

Klarna deler personopplysninger med butikker du besøker eller handler fra. Dette blir gjort for at butikken skal kunne gjennomføre og administrere ditt kjøp og administrere ditt forhold til butikken, for eksempel gjennom verifisering av din identitet, sende deg varene, håndtere spørsmål og tvister, sende relevant markedsføring og forhindre bedrageri. Personopplysninger som er delt med en butikk vil være underlagt butikkens personvernerklæring(er) og metoder.

7.3 Betalingsleverandører (“PSP-er”) 

Betalingsleverandører tilbyr butikker og Klarna tjenester for å gjennomføre elektroniske betalinger gjennom et utvalg av betalingsmetoder, inkludert kredittkort og bankbaserte betalinger slik som direktebetaling, bankoverføring, osv. Noen butikker bruker betalingsleverandører som de deler din informasjon med. Denne delingen blir gjort i samsvar med butikkenes egne personvernerklæringer. Visse betalingsleverandører samler og bruker din informasjon også for selvstendige formål,  i samsvar med deres egne personvernerklæringer. Dette er for eksempel tilfellet dersom du bruker en elektronisk lommebok.

7.4 Kredittopplysningsbyråer og gjeldsinformasjonsforetak 

Dersom du søker om å bruke en kreditt-Tjeneste (se avsnitt 4.1 ovenfor for spesifikasjon av våre kreditt-Tjenester) kan dine personopplysninger bli delt med kredittopplysningsbyråer for følgende formål: For å vurdere din kredittverdighet i sammenheng med at du ber om å benytte en av Klarnas betalingsmetoder, for å bekrefte dine identitets- og kontaktopplysninger, og for å beskytte deg og andre kunder fra bedrageri. Ditt telefonnummer og din adresse kan også bli delt med kredittopplysningsbyråer, slik at de kan sende deg informasjon om at de har utført en kredittsjekk på deg. Avhengig av reglene i landet du bor i kan enten et fysisk varselbrev eller en elektronisk varsel bli sendt til deg for å informere om at en kredittsjekk har blitt gjennomført.

Din betalingsatferd kan bli rapportert til kredittopplysningsbyråene og gjeldsinformasjonsforetak av Klarna, noe som kan påvirke din fremtidige kredittverdighet. Når et kredittopplysningsbyrå og gjeldsinformasjonsforetak mottar en søknad om kredittopplysning fra oss kan de gjøre en oppføring på din profil som vil være synlig for andre långivere. Kredittopplysningsbyråene og gjeldsinformasjonsforetak kan dele dine opplysninger med andre organisasjoner. Kredittopplysningsbyråene og gjeldsinformasjonsforetak vi samarbeider med finner du her.

Kredittopplysningsbyråene og gjeldsinformasjonsforetak vil behandle dine opplysninger i henhold til sine egne personvernserklæringer og kan også skape eller legge til detaljer om vårt søk og dine søknader til deres eget register om deg eller, dersom det er relevant, din bedrift.

Vennligst legg merke til at Klarna kun mottar kredittvurderingen av deg fra kredittopplysningsbyråene i et skriptdataformat. Dette innebærer at vi anbefaler deg å etterspørre en kopi av vurderingen direkte fra kredittopplysningsbyrået dersom du ønsker en lesbar versjon.

7.5 Byråer som forhindrer bedrageri og selskaper som leverer identitetsoppslag 

Dine personopplysninger kan bli delt med byråer som forhindrer bedrageri og selskaper som leverer identitetsoppslag for å verifisere din identitet, korrektheten av informasjonen du har gitt oss og for å forhindre kriminell aktivitet. Selskapene vi samarbeider med i Norge er listet her. Vennligst merk at disse selskapene behandler dine opplysninger i henhold til deres egne personvernerklæringer.

7.6 Klarna-gruppen 

Din informasjon kan bli delt med selskaper innenfor Klarna-gruppen, når det er nødvendig for å ivareta berettigede interesser. 

7.7 Sosiale medie-selskaper 

Hvis du kontakter oss gjennom sosiale medier, slik som Facebook eller Twitter, vil dine opplysninger bli registrert og behandlet av de selskapene, i henhold til deres egne personvernerklæringer.

7.8 En person med fullmakt fra deg 

Klarna kan dele dine opplysninger med en person som har fått fullmakt fra deg, dersom vi har mottatt en fullmakt fra deg som tillater dette mottakelse av slike opplysninger. Denne delingen er basert på ditt samtykke.

7.9 Myndigheter 

Klarna kan utlevere nødvendig informasjon til offentlige myndigheter, slik som politiet, skatteetaten eller andre myndigheter, dersom vi er lovpålagt å gjøre dette eller i ethvert tilfelle dersom du har bedt oss om å gjøre det. Et eksempel på slik lovpålagt utlevering er utlevering for å iverksette tiltak mot hvitvasking eller terrorfinansiering.

7.10 Logistikk- og transportselskaper 

Klarna kan dele dine personopplysninger med logistikk- og transportselskaper som leverer varene du har bestilt, dersom du har på valgt sporing av kolli. Eksempler på opplysninger vi deler er kontakt- og identitetsopplysninger og sporingsnummer. Merk at logistikk- og transportselskapene behandler dine opplysninger i samsvar med sine egne personvernerklæringer.

7.11 Partnere innenfor Personlig økonomi-Tjenesten og Tilbuds- og fordelsprogrammet

Dersom du velger å ta del i tilbuds- og fordelsprogrammet som Klarna tilbyr innenfor Personlig økonomi-Tjeneste, eller gjennom Tilbuds- og fordelsprogrammet, kan Klarna dele personopplysninger som er nødvendig for å muliggjøre din tilgang til tilbud fremsatt i samarbeid med våre partnere (dette inkluderer det faktum at du er en kunde av Klarna). Hvilke personopplysninger som deles vil presenteres i tilknytning til hvert tilbud. 

7.12 Innkrevingsselskap 

Klarna kan dele din informasjon ved salg, eller tildeling av inndrivelse (factoring) av utestående gjeld til tredjeparter, for eksempel til innkrevingsselskaper. Denne delingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i a innkreve og selge gjeld. Innkrevingsselskapene kan behandle dine personopplysninger i samsvar med sine egne personvernerklæringer, eller på vegne av Klarna. 

7.13 Salg

I tilfelle Klarna selger eller kjøper virksomhet eller aktiva, kan Klarna levere ut dine personopplysninger til den potensielle selgeren eller kjøperen av slike virksomheter eller aktiva.

Hvis Klarna, eller en vesentlig del av Klarnas aktiva, erverves av en tredjepart kan personopplysninger om Klarnas kunder bli utlevert og delt.

8. Hvor behandler vi dine personopplysninger?

Vi streber alltid etter å behandle personopplysningene dine innenfor EU / EØS. Opplysningene dine kan imidlertid i enkelte situasjoner overføres til, og behandles, utenfor EU / EØS av et selskap i Klarna-gruppen eller av en leverandør eller underleverandør. Hvis butikken du handler fra er lokalisert utenfor EU/EØS vil også dine personopplysninger som vi deler med butikken overføres utenfor EU/EØS.

Vi sørger for at et tilstrekkelig beskyttelsesnivå blir overholdt, og at passende beskyttelsestiltak er iverksatt i samsvar med kravene etter gjeldende personvernlovgivning, slik som GDPR, når vi overfører dine opplysninger utenfor EU/EØS. Disse tiltakene består i å forsikre oss om at Europakommisjonen har truffet en beslutning om at det tredjelandet personopplysningene blir overført til har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, at Europakommisjonens standard kontraktbetingelser er implementerte mellom Klarna og mottakeren, eller å sørge for at mottakeren fortsatt er sertifisert i henhold til US Privacy Shield.

9. Hvor lenge behandler vi personopplysningene dine?

Vi vil behandle dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Disse formålene er beskrevet i denne Personvernerklæringen. Dette betyr at selv om vi slutter å behandle dine opplysninger for et spesifikt formål, så kan det være at vi må beholde opplysningene, dersom opplysningene er nødvendig for å oppfylle et annet formål, og vi vil da kun behandle opplysningene dine for det respektive formålet. Konkret innebærer det at:

 • Så lenge du har godkjent Klarnas Brukervilkår og fram til du terminerer disse vilkårene (ved å kontakte oss eller ved å be oss om å slette dine personopplysninger, for eksempelgjennom en forespørsel om å bli slettet) vil vi behandle de personopplysningene vi behøver for å kunne tilby deg våre Tjenester, inkludert informasjon om tidligere kjøp.
 • Vi behandler personopplysningene som benyttet i forbindelse med kredittsjekker, for det formål å fornye kredittvurderingen etter en periode på 90 dager fra datoen kredittsjekken ble gjennomført.
 • Vi behandler gjeldsrelaterte personopplysninger for det formål å gjennomføre nye kredittvurderinger i 3 år etter gjelden er avsluttet (ved nedbetaling av gjelden), Klarnas nedskriving av gjelden eller Klarnas salg av gjelden. 
 • Vi behandler opptak av telefonsamtaler til Klarnas kundeservice for kvalitetssikringsformål i 90 dager etter opptaksdato.
 • Vi behandler personopplysninger for det formål å oppfylle rettslige forpliktelser, for eksempel forbrukerlovgivning, bank- og hvitvaskingslovgivning og bokføringsregelverk. Avhengig av gjeldende lovgiving kan dine opplysninger bli behandlet i inntil ti år etter kundeforholdet er avsluttet.
   

10. Dine rettigheter ved behandlingen

 • Rett til å bli informert. Du har rett til å bli informert om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi informerer deg gjennom denne personvernerklæringen, annen informasjon på vår nettside og ved å besvare spørsmål vi mottar fra deg.
 • Rett til å få tilgang til dine opplysninger. Du kan be om å få en kopi av opplysningene dine hvis du vil vite hvilken informasjon vi har om deg. Denne kopien kan fås i et maskinlesbart format.
 • Rett til retting. Du har rett til å korrigere feilaktig eller ufullstendig informasjon om deg selv.
 • Rett til sletting. Du har rett til å be om sletting av dine personopplysninger, for eksempel når det ikke lenger er nødvendig for oss å behandle opplysningene for det formål det ble samlet inn for, eller når du trekker tilbake ditt samtykke. Som beskrevet i avsnitt 3 og 9 ovenfor, hindrer visse juridiske forpliktelser oss fra å umiddelbart slette enkelte av dine personopplysninger.
 • Rett til å begrense behandling av dine opplysninger. Dersom du mener at dine personopplysninger er feilaktige eller at vi bruker dine opplysninger på ulovlig vis har du rett til å be oss om å stoppe behandlingen.
 • Rett til å klage. Du har rett til å sende inn en klage til din nasjonale datatilsynsmyndighet eller til den svenske Datainspektionen. Klager til Datainspektionen kan sendes via følgende link.
 • Kontrollpanel i Klarna Appen. I Klarna Appen gir Klarna deg mulighet til å  skreddersy dine preferanser for enkelte Tjenester, for eksempel når det kommer til varsler eller personlig markedsføring. Vi vil alltid respektere dine valg.
   

11. Hva med informasjonskapsler (cookies) og lignende sporingsteknologi?

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi for å levere en skreddersydd og god internettopplevelse. For en mer detaljert beskrivelse av hvordan Klarna bruker informasjonskapsler og lignende, vennligst les vår informasjonskapsels-erklæring.
 

12. Oppdatering av denne Personvernerklæringen

Vi jobber kontinuerlig for å forbedre tilbudene våre slik at du får en enda bedre brukeropplevelse. Dette inkluderer både endringer i eksisterende tjenester og nye tjenester over tid. Som en følge av dette er det viktig at du leser denne Personvernerklæringen hver gang du bruker en av våre Tjenester ettersom behandlingen av dine personopplysninger kan avvike fra forrige gang du brukte den respektive Tjenesten.

13. Kontaktinformasjon

Klarna Bank AB (publ) er registrert i det svenske Bolagsverket med registreringsnummer 556737-0431, og med hovedkontor på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

Klarna har utpekt en personvernansvarlig og har et team av spesialister som arbeider utelukkende med personopplysningsvern og personvern. Vi har også et eget team med spesialister på kundeservice for saker som gjelder personvern. Du kan alltid nå teamet på personvern@klarna.no.

Klarna Bank AB (publ) er underlagt svensk personopplysningslovgivning. Besøk https://www.klarna.com/no/ for mer informasjon om Klarna.

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 6 desember 2019.